Zmena času skupinového cvičenia Bodyart a koniec Kangoo Jumps

Hodiny Kangoo Jumps u nás nekončia len na leto, ale toto skupinové cvičenie rušíme úplne. Aby sme zaplnili hodinu, presunuli sme štvrtkové hodiny skupinového cvičenia Bodyart o hodinu skôr a už od tohoto týždňa bude Bodyart prebiehať každý štvrtok od 18:00.