Janka Drábiková

Špecializácia

Inštruktorka skupinového cvičenia v plachtách – flyfit, ktoré je zamerané na svaly celého tela, rozvoj hlbokého stabilizačného systému a zároveň koordináciu tela s prvkami akrobacie a strečing.

Kvalifikácie

  • 12 rokov aktívna športová gymnastika,
  • certifikát D-Yogi fly – cvičenie v plachtách – 1. a 2. Stupeň,
  • certifikát D-Yogi fly – Pilates v plachtách,
  • inštruktorka 1. Stupňa vo fitness
  • trénerka vzdušnej akrobacie – aerial silk

Jazyk: slovenský, anglický

kontakt: +421 904 823 664                  e-mail: janka.drabik@gmail.com