Ivan Bajak

Moje zameranie je redukovanie telesnej hmotnosti, nárast sily a výkonu. Pri svojej špecializácii používam kombináciu cvikov s vlastným telom, príp. pomôckami a silové stroje. Hlavným cieľom sú pozitívne výsledky klienta – byť zdravý a dobre vyzerajúci.

 Kvalifikácie:

  • Výživa pre výkon a zdravie – Academia Sportiva
  • Bosu Core – Academy Face Czech
  • TRX Suspension Training
  • ŠKOLA DREPU – Academia Sportiva
  • Funkčný tréning, testovanie krčnej chrbtice a hornej končatiny
  • Tréner I. a II. kvalifikačného stupňa
  • Trigger Points – spúšťacie body

 

Jazyky:

  • Anglický
  • Slovenský