Diana Mašlejová

• Pilatesu sa venujem viac ako desať rokov. Tento prepracovaný pohybový systém vám prinesie funkčné a vyrysované svalstvo, lepšiu flexibilitu a rozsah pohybu, koordináciu, aj pevný stred tela – Core. Na hodine sa neustále striedajú posilňovacie cviky s uvoľňujúcimi variáciami. Level náročnosti si vyberá klient spolu s mojou odbornou radou.

Kvalifikácie:

• Tréner Pilates Medical – Moon medical
• Tréner Fitlopty – Layla Medical
• Odborné semináre so športovými lekármi

Úspechy:
• Redaktorka pre športovú rubriku v magazíne Fitštýl

Jazyky:
• Anglický
• Slovenský