Pilates bude počas Júna a Júla zrušený!

Hodiny Pilatesu budú počas mesiacov jún a júl – zrušené. Opäť by mali začať od augusta a to pondelky a stredy od 16:30