DeepWork

DeepWORK je holistický dynamický funkčný tréning, ktorý vníma telo ako celok. Cvičenia nie sú zamerané na jednotlivé svalové skupiny, ale na zapojenie celého tela, príp. zapojenie viacerých svalových skupín. Základ tvorí filozofia yin a yang.

Žiadne zložité choreografie, pri cvičení  striedame silovú a kondičnú záťaž, napätie strieda uvoľnenie. Pri tomto cvičení zvyužívate vlastnú váhu tela a posúvate svoje limity ?