Body Art Xcross – BAX

BODYART je funkčný tréning podobný poweryoge. Tréning je zameraný na spevnenie a posilnenie vnútorného svalstva tela. Trénuje sa s vlastnou váhou, kde sa rozvíja sila, pevnosť a odolnosť tela. Komplexne precvičíte a ponaťahujete všetky svaly tela potrebné pre vaše celkové zdravie (kosti, kĺby, vnútorné orgány, … )

BAX je koncept, ktorý vychádza z bodyART®. Zmeny v porovnaní so základným prevedením hodiny bodyART® sú jednak v samotnom koncepte a stavbe hodiny, ako i vo výbere zaradených cvičení.

1. čast hodiny je Yang-ová, teda intenzívnejšia, a dynamickejšia, naopak 2. časť hodiny Yin- je pomalšia, ale stále intenzívna.

BAX v sebe zahŕňa okrem tréningu sily a flexibility aj tréning kondičných schopností.